dijous, 24 de juny de 2010

MÉS GESTIONS

Na llum m'h fet arribar aquesta informació sobre la solució transitòria...
"...Aquest mes de juny no tendrem cap certificat. Creuen que serà el mes de setembre quan signin "el conveni". La solució que m'han donat a IEPI( institut de primera infància), tant per cercar feina com per punts a opos, és la següent:
- Declaració jurada que digui que hem realitzat el curs, que som aptes i que per causes de l'administració no podem tenir cap tipus de certificat.

Adjuntant:
- Còpia decret 60 disposició transitòria tercera
- Còpia boib, on figura la convocatòria: BOIB 10/03/2009
- Full matrícula del curs

La pregunta per na Marta és "Personalment, crec que aquesta situació és denunciable, ho pots consultar amb el sindicat? Si ho és podriem fer un escrit i un recull del curs de totes les companyes."