dimarts, 2 de febrer de 2010

Informació de jornades d'EDUCACIÓ ALTES CAPACITATS

Jornades d’Educació ALTES CAPACITATS

DURADA: 15 hores (1 crèdit i mig)
DATES: 11,12,13 de març de 2010 LLOC: Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, UIB
ÀMBIT: Mallorca
PLACES: 200

OBJECTIUS: CONTINGUTS
Clarificar conceptes en relació a les altes capacitats Característiques de l’alumnat amb altes capacitats. Actualitzar coneixements sobre l’avaluació i la intervenció. Processos de detecció i identificació primerenca. Orientar la resposta educativa de l’alumnat més capaç. Avaluació psicopedagògica de l’alumnat amb altes capacitats. Processos cognitius i estratègies d’aprenentatge. Resposta educativa. Programes d’intervenció

DESTINATARIS:
Bloc A:
· Professorat en actiu de l’etapa d’educació infantil, primària i secundària.
Inscripció: a a la web del Portal del Personal, .

Bloc B:
· Alumnes i comunitat universitària
· Membres de l’associació ABSAC (Associació Balear de Superdotats i Altes Capacitats)
· Diplomats i llicenciats i altres persones interessades en la temàtica
Innscripció: cal emplenar el full d’inscripció (disponible al web de l’ICE ). En segon lloc s’ha
d’efectuar l’ingrés corresponent al compte corrent de Sa Nostra 2051-0151-61-1007257438 a nom del curs i de la persona interessada i remetre’n el resguard als serveis administratius. Si ho desitjau, podeu fer el pagament mitjançant targeta bancària directament als serveis administratius. Enviau tota la documentació a l’adreça electrònica (assumpte: Jornades d’Educació. Altes Capacitats) o bé lliurau-la als serveis administratius de l’edifici Sa Riera, c/ Miquel dels Sants Oliver, 2. De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dimarts i dijous de 16 a 19 h. Tel.: 971 17 31 32 / 24 10. Telefax: 971 17 24 35

INSCRIPCIONS: fins al dia 3 de març de 2010
PREUS:
Bloc A: · Matrícula gratuïta.
Bloc B:
· Diplomats i llicenciats i altres persones interessades en la temàtica: 40 euros
· Alumnat i comunitat universitària: 25 euros
· Membres ABSAC: 25 euros

CERTIFICACIÓ: Per optar a la certificació l’assistència ha d’arribar, com a mínim, al 80 per cent de la durada de l’activitat (BOCAIB núm. 8- 17/01/02. Ordre del 2 de gener). S’han sol·licitat crèdits de formació permanent i de lliure configuració